66% av alla patienter som sökte en second opinion fick sin diagnos justerad och hela 21% fick en ny diagnos.

Läs mer

Studier visar att 1 av 5 patienter som söker en second opinion har fått en felaktig diagnos av deras vårdgivare.
Studier visar att 50% av alla operationer är onödiga och inte medicinskt motiverade dvs inte vetenskapligt belagda.
Färre än 10% av alla cancerpatienter får möjlighet att erhålla en second opinion.
Scroll to Top